Rekrutacja Komisje Facebook Samorząd PWr

Termin wyborów uzupełniających do RW-7

Zgodnie z ustaleniem z Przewodniczącym WKW termin wyborów na Wydziale Inżynierii Środowiska został przesunięty na 30 października 2014 roku.

Kandydatury można składać do wtorku 28 października w siedzibie Samorządu Studenckiego Politechniki Wrocławskiej (1.12 C-13) w godzinach pracy asystentki ZPS.
Karta zgłoszeniowa do pobrania: tutaj

Wybory odbędą się w godzinach 9 – 13:30 w budynku D-2 bez zebrania wyborczego w formie urnowej.
Liczba wakatów: 2

W razie jakichkolwiek problemów związanych z wyborami, prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komisji Wyborczej Studentów, Krzysztofem Ławeckim ( Krzysztof.Lawecki@pwr.edu.pl ). Możliwe jest również wysłanie elektronicznej wersji karty na podany wcześniej adres e-mail i doniesienie papierowej wersji … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie Wyborcze nr 11/2014

Obwieszczenie wyborcze nr 11/2014

Komisja Wyborcza Studentów  ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Informatyki i Zarządzania (W-8) kadencji 2012-2016.

Liczba wakatów: 4

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej studiującym na Wydziale W-8, którzy posiadają prawa studenta.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 28 października bieżącego roku o godzinie 13:15, podpisane karty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do biura Zarządu Parlamentu Studentów (pok. 1.12 C-13 w godzinach pracy asystentki)..
Wybory odbędą się bez zebrania wyborczego w formie urnowej w budynku B-4 w dniu 30 października 2014 roku w godzinach 9:00 – 13:30. Ewentualna druga tura wyborów … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie Wyborcze nr 10/2014

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające przedstawicieli studentów w:

  • Radzie Wydziału Inżynierii środowiska (W-7) – 2 wakaty 
  • Radzie Wydziału Mechaniczno-Energetycznego (W-9) – 2 wakaty

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej posiadającym prawa studenta i studiującym na wydziałach W-7 i W-9 odpowiednio.

Forma wyborów: bez zebrania wyborczego, urnowe na wydziale W-7, zebranie wyborcze na wydziale W-9.

Wydział

Termin składania kandydatur

Miejsce składania kandydatur

Termin i miejsce I tury wyborów

W-7

 19.10

 s. 1.12 C-13

22.10
bud. A-1

W-9

22.10
(na zebraniu wyborczym)

s. 1.12 C-13
lub na zebraniu wyborczym

22.10
bud. A-4

Karta zgłoszeniowa do … Czytaj więcej, skomentuj →

Rekrutacja do Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej

Zarząd Parlamentu Studentów poszukuje dwójki studentów chętnych do zaangażowania się w pracę Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej.

Poszukujemy osób pracowitych i komunikatywnych, z podstawową znajomością podmiotów studenckich.

Dyspozycyjność: co najmniej 3 godziny tygodniowo na spotkania Komisji, które w nadchodzącym semestrze rozpoczynać się będą w czwartki o godzinie 9.15.

Osoba aplikująca powinna znać zasady funkcjonowania działalności studenckiej, zasady finansowania działalności studenckiej, zasady wykorzystania środków przeznaczonych na działalność studencką z budżetu uczelni, regulamin prac komisji, porozumienie w sprawie utworzenia Komisji ds. Finansowania Działalności Studenckiej. Wszystkie potrzebne dokumenty znaleźć można na stronie Działu Studenckiego lub stronie Samorządu w zakładce Dofinansowania.

Na listy motywacyjne … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie wyborcze nr 9/2014

Komisja Wyborcza Studentów ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające przedstawicieli studentów w:

  • Radzie Wydziału Elektrycznego (W-5) – 5 wakatów 
  • Radzie Wydziału Geoniżynierii, Górnictwa i Geologii (W-6) – 3 wakaty
  • Radzie Wydziału Mechanicznego (W-10) – 5 wakatów

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej posiadającym prawa studenta i studiującym na wydziałach W-5, W-6 i W-10 odpowiednio.

Forma wyborów: bez zebrania wyborczego, urnowe. Głosowanie będzie możliwe w godzinach 9:00 – 13:30.

Wydział

Termin składania kandydatur

Miejsce składania kandydatur

Termin i miejsce I tury wyborów

W-5

 20.10

 s. 312
bud. D-20

23.10
bud. D-20

W-6

 20.10

s. 370 (akwarium)
bud. L-1

Czytaj więcej, skomentuj →

Konieczność podpisywania umów

Uwaga studenci!

W związku z nowelizacją ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym” (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – „Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw”), konieczne stało się wynikające z art. 160a znowelizowanej ustawy zawarcie umowy o warunkach płatności za studia lub usługi edukacyjne w formie pisemnej nie wcześniej niż po wydaniu decyzji o przyjęciu na studia i nie później niż w terminie trzydziestu dni od rozpoczęcia zajęć.

W Politechnice Wrocławskiej opracowano wzory takich umów, uchwalone zostały przez Senat Politechniki w dniu 25 września 2014 r. z mocą obowiązującą od 1 października 2014 r. Wzory … Czytaj więcej, skomentuj →

Obwieszczenie Wyborcze nr 8/2014

Obwieszczenie wyborcze nr 8/2014

Komisja Wyborcza Studentów  ma przyjemność ogłosić wybory uzupełniające przedstawicieli studentów w Radzie Wydziału Chemicznego (W-3) kadencji 2012-2016.

Liczba wakatów: 10

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim studentom Politechniki Wrocławskiej studiującym na Wydziale Chemicznym, którzy posiadają prawa studenta.

Termin zgłaszania kandydatów upływa 16 października bieżącego roku o godzinie 13:15, podpisane karty zgłoszeniowe muszą zostać dostarczone do biura Zarządu Parlamentu Studentów (pok. 1.12 C-13 w godzinach pracy asystentki)..
Wybory odbędą się bez zebrania wyborczego w formie urnowej w budynku C-6 w dniu 20 października 2014 roku w godzinach 9:00 – 13:30. Ewentualna druga tura wyborów odbędzie się … Czytaj więcej, skomentuj →

Pilnie poszukiwani !

Lubisz swoje studia? Utożsamiasz się z Politechniką Wrocławską, a studiowanie na wybranym przez Ciebie wydziale to dla Ciebie powód do dumy? Umiesz zarazić innych swoim entuzjazmem? Chciałbyś, żeby Twoi koledzy powiększyli grono naszych studentów? Jeśli na powyższe pytania odpowiedziałeś ‘tak’ mamy dla Ciebie propozycję nie do odrzucenia!!!
Dział Rekrutacji poszukuje studentów Politechniki Wrocławskiej, którzy będą potrafili w ciekawy i energiczny sposób opowiedzieć swoim młodszym kolegom w szkołach ponadgimnazjalnych o studiach, pasjach rozwijanych na uczelni i zasadach rekrutacji.
Nie czekaj, tylko już teraz zgłoś się do nas, bo naprawdę warto!

Pierwsze szkolenie dotyczące wyjazdów do szkół odbędzie się w dwóch terminach … Czytaj więcej, skomentuj →